Pe acest blog veți găsi date despre toate concursurile organizate de Grupul Ro Ku:
regulamentul,
termenele de trimitere a poemelor și voturilor,
linkuri către site-ul fiecărui concurs.

vineri, 6 iunie 2008

REGULAMENTUL CONCURSULUI SĂPTĂMÎNAL DE HAIKU

Regulamentul concursului

1. Participanţi

a. Poate participa orice persoana care, având o adresă email, se înscrie ca membru în grupul yahoo RomanianHaiku. Specificul unui astfel de grup este acela că un email trimis către grup (sau trimis cu Reply la un mesaj sosit de la un membru) ajunge automat la toţi membrii grupului.

b. Participarea se face prin trimiterea a 1-3 haiku-uri, ca răspuns la invitaţia de participare trimisă de moderator.

2. Desfăşurarea concursului

a. În fiecare săptămână, concursul este condus de doi moderatori; primul trimite invitaţia de participare, colectează textele trimise de participanţi şi pregăteşte invitaţia la vot; al doilea calculează voturile şi trimite rezultatele; trebuie menţionat că există o a treia persoană, care completează diploma câştigătorului de etapă.

Observaţie: fiecare dintre funcţii poate fi îndeplinită în timp de mai multe persoane. Începând cu anul II de concurs, calculul rezultatelor este efectuat cu schimbul de către trei membri ai grupului.

b. Există trei momente în desfăşurarea concursului: Invitaţia de participare, Invitaţia la vot, Anunţarea rezultatelor.

c. Invitaţia de participare este trimisă grupului luni dimineaţa sub topicul “Concurs săptămânal(n).Start!”, unde n este numărul etapei. În cursul zilelor de luni-joi, participanţii vor trimite cele 1-3 poeme ca răspuns la această invitaţie.

Organizatorii au dreptul neexclusiv de a folosi materialele în publicaţiile editate, cu specificarea numelui autorului.

d. Invitaţia la vot se face vineri dimineaţa, prin trimiterea tuturor poemelor primite către toţi membrii grupului, sub topicul “Concurs săptămânal(n).Votarea!”. Acestea sânt numerotate, fără menţionarea autorului. Din această listă, participanţii vor alege poemele preferate, atribuindu-le puncte conform instrucţiunilor ce vor fi menţionate mai jos, în cursul zilelor vineri - sâmbătă.

e. Anunţarea rezultatelor se face duminică dimineaţa sub topicul “Concurs săptămânal(n).Rezultate!”, prin trimiterea către toţi membrii grupului a listei cu poemele premiate, precum şi a unui tabel cu toate poemele participante, cu punctajele aferente .

3. Obligaţiile participanţilor

a. Fiecare participant va trimite 1-3 haiku-uri, fără o tematică anume. Sunt acceptate senryu, dar nu şi tanka. Poemele care depăşesc termenul limită stabilit pentru trimitere (ziua de joi) nu vor fi luate în consideraţie.

b. Participanţii au dreptul, nu şi obligaţia expresă, să voteze. În cazul în care însă vor repeta absenţa de la vot, vor fi atenţionaţi şi, eventual, nu vor mai putea participa la concursurile viitoare.

c. Haikuurile, ca şi voturile, vor avea sub ele numele integral cu care doreşte să semneze autorul. E indicat ca semnătura să poată diferenţia suficient participanţii între ei. Poemele şi voturile fără semnătură nu vor fi luate în consideraţie.

d. Participanţii nu pot atribui voturi propriilor poeme. Votarea propriului poem nu e luată în consideraţie.

4. Votarea

a. Votează numai participanţii, cei care au trimis poeme în acea săptămână. Totuși, cu titlu de excepție, membrii activi ai grupului pot vota, chiar dacă n-au trimis poeme în săptămâna respectivă.

b. Participanţii vor vota 5 poeme, ordonate valoric. Fiecăruia dintre ele i se pot acorda 1-5 puncte, descrescător. În felul acesta se va acorda un total de 15 puncte .

c. O listă de voturi trebuie să arate căror poeme le-au fost atribuite puncte. Poemele sînt numite cu numărul lor de identificare din lista primită de la moderator, odată cu invitaţia la vot. Un model de vot este acesta:

Nr. 7 – 5 p

Nr. 18 – 4 p

Nr. 23 – 3 p

Nr. 29 – 2 p

Nr. 2 – 1 p

Icsulescu Zet

d. Votul trebuie semnat cu acelaşi nume cu care a fost semnat poemul trimis. Votarea sub alt nume e anulată.

Niciun comentariu: