Pe acest blog veți găsi date despre toate concursurile organizate de Grupul Ro Ku:
regulamentul,
termenele de trimitere a poemelor și voturilor,
linkuri către site-ul fiecărui concurs.

vineri, 6 iunie 2008

REGULAMENTUL CONCURSULUI SĂPTĂMÎNAL DE HAIKU


Regulamentul concursului


1. Participanţi


a. Poate participa orice persoană care, având o adresă email, se înscrie ca membru în grupul yahoo RomanianHaiku. Specificul unui astfel de grup este acela că un email trimis către grup (sau trimis cu Reply la un mesaj sosit de la un membru) ajunge automat la toţi membrii grupului.

b. Participarea se face prin trimiterea a 1-3  haiku-uri, ca răspuns la invitaţia de participare trimisă de moderator.

2. Desfăşurarea concursului

a. În fiecare săptămână, concursul este condus de doi moderatori; primul trimite invitaţia de participare, colectează textele trimise de participanţi şi pregăteşte invitaţia la vot; al doilea calculează voturile şi trimite rezultatele; trebuie menţionat că există o a treia persoană, care completează diploma câştigătorului de etapă.
Observaţie: fiecare dintre funcţii poate fi îndeplinită în timp de mai multe persoane. Începând cu anul II de concurs, calculul rezultatelor este efectuat cu schimbul de către trei sau patru membri ai grupului.

b. Există trei momente în desfăşurarea concursului: Invitaţia de participare, Invitaţia la vot, Anunţarea rezultatelor.

c. Invitaţia de participare este trimisă grupului luni dimineaţa sub topicul “Concurs săptămânal(n).Start!”, unde n este numărul etapei. În cursul zilelor de luni-joi, participanţii vor trimite cele 1-3 poeme ca răspuns la această invitaţie. Textele vor fi trimise pe adresa de email indicată în invitație, în principiu adresa primului moderator.
Organizatorii au dreptul neexclusiv de a folosi materialele în publicaţiile editate, cu specificarea numelui autorului.

d. Invitaţia la vot se face vineri dimineaţa, prin trimiterea tuturor poemelor primite către toţi membrii grupului, sub topicul “Concurs săptămânal(n).Votarea!”. Acestea sunt numerotate, fără  menţionarea autorului. Din această listă, participanţii vor alege poemele preferate, atribuindu-le puncte conform instrucţiunilor menţionate mai jos, în cursul zilelor vineri - sâmbătă. Voturile vor fi trimise la o adresă unică de email, la care au acces  doar persoanele care calculează rezultatele.

e. Anunţarea rezultatelor se face duminică dimineaţa sub topicul “Concurs săptămânal(n).Rezultate!”, prin trimiterea către toţi membrii grupului a listei cu poemele premiate, precum şi a unui tabel cu toate poemele participante, cu punctajele aferente.

3. Obligaţiile participanţilor

a. Fiecare participant va trimite 1-3 haiku-uri, fără o tematică anume. Sunt acceptate senryu, dar nu şi tanka. Utilizarea diacriticelor este obligatorie. Poemele care depăşesc termenul limită stabilit pentru trimitere (ziua de joi) nu vor fi luate în consideraţie. Nu pot fi trimise decât poeme inedite. Un poem publicat anterior (în volum, revistă sau pe un site) va fi eliminat din concurs.

b. Participanţii care au trimis poeme într-o etapă au dreptul şi obligaţia expresă să voteze. În cazul în care un participant care a trimis texte nu votează în etapa respectivă, poemele sale nu vor figura în lista de poeme premiate, indiferent de punctaj.

c. Haikuurile, ca şi voturile, vor avea sub ele numele integral cu care doreşte să semneze autorul. E indicat ca semnătura să poată diferenţia suficient participanţii între ei. Poemele şi voturile fără semnătură nu vor fi luate în consideraţie.

d. Participanţii nu pot atribui voturi propriilor poeme. Notarea propriului poem anulează întreg votul.

 4. Votarea

 a. Votul este obligatoriu pentru toți cei care au trimis poeme în săptămîna respectivă. Dar pot vota toți membrii RomanianHaiku, indiferent dacă  au trimis poeme sau nu.

 b. Participanții vor vota 5 poeme, ordonate valoric. Fiecăruia dintre ele i se pot acorda 1-5 puncte, descrescător. În felul acesta se va acorda un total de 15 puncte .

 c. O lista de voturi trebuie să arate căror poeme le-au fost atribuite puncte. Poemele sînt numite cu numărul lor de identificare din lista primită de la moderator odată cu invitația la vot. Un model de vot este acesta:

Nr.   7 – 5 p
Nr. 18 – 4 p
Nr. 23 – 3 p
Nr. 29 – 2 p
Nr.   2 – 1 p

Icsulescu Zet

 d. Votul trebuie semnat cu același nume cu care a fost semnat poemul trimis. Votarea sub alt nume e anulată.

e. Participanții care nu votează vor fi eliminați din lista de poeme premiate.

Niciun comentariu: